Niyə istifadə edirik?

Niyə istifadə edirik?

  • Автор записи:
  • Рубрика записиXəbərlər


Bir oxucunun bir səhifənin düzülüşünə baxarkən oxunan məzmunu ilə diqqəti yayındıracağı çoxdan bəri həqiqətdir. Lorem Ipsum’un istifadəsi nöqtəsi ‘Buradakı məzmun, buradakı məzmun’ istifadə etməkdən fərqli olaraq məktubların daha az və ya daha az normal bir paylanmasına sahib olmasıdır. Bir çox masaüstü nəşr paketləri və veb səhifə redaktorları indi Lorem Ipsum-u standart model mətnləri kimi istifadə edirlər və ‘lorem ipsum’ üçün axtarış hələ körpəliklərində olan bir çox veb saytı açacaqdır. İllər ərzində müxtəlif versiyalar, bəzən təsadüfən, bəzən məqsədyönlü şəkildə (vurulmuş yumor və bənzəri) inkişaf etmişdir.